CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamayacaktır:

I. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının

kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde (Ziynet, altın ve

gümüş kategorisindeki Ürünler).

II. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallarda.

III. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallarda.

IV. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan

mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların tesliminde.

V. Tüketici tarafından ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması

şartıyla maddi ortamda sunulan kitap, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım

programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine (her türlü yazılım ve programlar, DVD,

VCD, CD ve kasetler, bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)

telefon kontör siparişleri) ilişkin sözleşmelerde.

VI. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış

olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf

malzemelerinde.

VII. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli

yayınlarda.

VIII. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba

kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş

zamanın değerlendirilmesinde.

IX. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen

Ürünlerde.

X. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan

hizmetlerde.